010_LOGO_Logo_Nieuw

Welkom op de Website van 010inclusief!

Discriminatie op de werkvloer of tijdens het solliciteren naar een baan of stageplaats: helaas hebben nog steeds veel Rotterdammers hiermee te maken. Wij vinden dat iedereen een gelijke kans verdient op de arbeidsmarkt.

010inclusief, Platform tegen Arbeidsdiscriminatie, streeft naar inclusieve organisaties waarin iedereen gewaardeerd wordt om zijn/haar talenten en kwaliteiten. Het platform richt zich op het terugdringen van discriminatie op grond van herkomst, huidskleur, geloof, geslacht, seksuele gerichtheid, chronische ziekte en handicap en leeftijd.

Alle aangesloten bedrijven hebben kennis van en/of ervaring met het voorkomen en tegengaan van arbeidsdiscriminatie in het werving- en selectieproces en/of op de werkvloer. Deze kennis en ervaringen delen zij ter verbetering van de eigen aanpak van arbeidsdiscriminatie. Daarnaast wil het platform nieuwe partijen en bedrijven inspireren om discriminatie op de arbeidsmarkt terug te dringen en zo een Rotterdamse beweging op gang te brengen.

010inclusief

#010stories – 9 november 2016 – Lanceringsmoment van 010inclusief website en huisstijl

#010stories – 9 november 2016 – Lanceringsmoment van 010inclusief website en huisstijl door Wethouder Ronald Schneider en voorzitter van het het Platform 010inclusief Gürkan Çelik

‘Ik spreek Rotterdammers altijd aan vanuit het perspectief dat zij in principe zelf verantwoordelijk zijn om mee te doen aan deze samenleving en daarbij is economische zelfstandigheid de sleutel. als je economisch zelfstandig bent dan participeer je maximaal in onze Rotterdamse samenleving. Dus ze moeten er zelf alles aan doen ….maar dan moet het natuurlijk wel zo zijn dat ze ook gelijke kansen krijgen op de arbeidsmarkt!’

#010stories – Aziza Sbiti en ervaringsdeskundige Lenneke Elfers

Presentatie van Aziza Sbiti en ervaringsdeskundige Lenneke Elfers van Pameijer tijdens de lancering van het Platform tegen arbeidsdiscriminatie 010inclusief.

‘Vooroordelen zijn er ook om te bestrijden, want vooroordelen kunnen ervoor zorgen dat mensen uitgesloten worden en dat het ons niet lukt om inclusief met elkaar om te gaan. Dat vraagt om DOEN!’

Het platform 010inclusief is een ‘Doe Platfform’. We proberen dingen te doen om de dingen te veranderen.

#010stories – 9 november 2016 – Lanceringsmoment van 010inclusief website en huisstijl

#010stories – 9 november 2016 – Lanceringsmoment van 010inclusief website en huisstijl door Wethouder Ronald Schneider en voorzitter van het het Platform 010inclusief Gürkan Çelik ‘Ik spreek Rotterdammers altijd aan vanuit het perspectief dat zij in principe zelf verantwoordelijk zijn om mee te doen aan deze samenleving en daarbij is economische zelfstandigheid de sleutel. als […]