Welkom op de Website van 010inclusief!

Discriminatie op de werkvloer of tijdens het solliciteren naar een baan of stageplaats: helaas hebben nog steeds veel Rotterdammers hiermee te maken. Wij vinden dat iedereen een gelijke kans verdient op de arbeidsmarkt.

010inclusief, Platform tegen Arbeidsdiscriminatie, streeft naar inclusieve organisaties waarin iedereen gewaardeerd wordt om zijn/haar talenten en kwaliteiten. Het platform richt zich op het terugdringen van discriminatie op grond van herkomst, huidskleur, geloof, geslacht, seksuele gerichtheid, chronische ziekte en handicap en leeftijd.

Alle aangesloten bedrijven hebben kennis van en/of ervaring met het voorkomen en tegengaan van arbeidsdiscriminatie in het werving- en selectieproces en/of op de werkvloer. Deze kennis en ervaringen delen zij ter verbetering van de eigen aanpak van arbeidsdiscriminatie. Daarnaast wil het platform nieuwe partijen en bedrijven inspireren om discriminatie op de arbeidsmarkt terug te dringen en zo een Rotterdamse beweging op gang te brengen.

20180522 – nieuwe kaart mei 2018

2021: Jaar van de Taal

Taal is overal. Voor veel mensen is goed kunnen lezen en schrijven heel normaal. Maar als je de Nederlandse taal niet goed beheerst, dan is het opeens best lastig dat taal overál is. Dan kan het zelfs leiden tot uitsluiting op de arbeidsmarkt en belemmering van carrièrekansen. 2021 is het Jaar van de Taal en wordt laaggeletterdheid onder de aandacht gebracht.


In Rotterdam hebben 90.000 inwoners moeite met lezen en schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. En daardoor komen ze op het gebied van werk, geld, opvoeding en gezondheid vaker in de problemen.

Inspiratie voor professionals
De eerste activiteit in het Jaar van de Taal was een inspiratiebijeenkomst voor professionals op 2 maart. Tijdens deze bijeenkomst riep wethouder Bokhove professionals op om in teamverband aan de slag te gaan met geletterdheid. Benieuwd naar deze inspiratiebijeenkomst? Kijk het dan hier terug.

Subsidie aanvragen
Voor activiteiten en initiatieven die bijdragen aan de doelen van het Jaar van de taal 2021 kunt u subsidie aanvragen.

Meer weten?
Meer weten over het Jaar van de Taal? Lees dan hier verder.

Onderzoek wijst uit: mensen met beperking worden niet of te laat betrokken bij wetgeving en beleid

Ervaringsdeskundigen met een beperking worden door de centrale overheid of gemeenten niet of te laat betrokken bij het maken van wetgeving en beleid. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland 2020, uitgevoerd door het College voor de Rechten van de Mens.

Doordat mensen met een beperking niet of te laat worden betrokken zijn de mogelijkheden voor participatie bij wetgeving en beleid nog niet goed genoeg. Het College adviseert de centrale overheid en gemeenten om regels op te stellen over hoe ze mensen met een beperking bij beleid kunnen betrekken. Bovendien moet het gemakkelijker worden gemaakt voor mensen met een beperking om mee te denken.

VN-verdrag handicap
Sinds 2016 is in Nederland het VN-verdrag handicap van kracht, wat overheden verplicht om zich in te zetten voor verbetering van participatiemogelijkheden van mensen met een beperking. Deze monitor is de vierde rapportage die de stand van zaken weergeeft. Dit keer stond het thema ‘beleidsparticipatie’ centraal.

Dit onderzoek verscheen eerder in de nieuwsbrief van IDEM Rotterdam. Benieuwd geworden naar de rest van het onderzoek? Lees dan hier verder.

2021: Jaar van de Taal

Taal is overal. Voor veel mensen is goed kunnen lezen en schrijven heel normaal. Maar als je de Nederlandse taal niet goed beheerst, dan is het opeens best lastig dat taal overál is. Dan kan het zelfs leiden tot uitsluiting op de arbeidsmarkt en belemmering van carrièrekansen. 2021 is het Jaar van de Taal en […]