Welkom op de Website van 010inclusief!

Discriminatie op de werkvloer of tijdens het solliciteren naar een baan of stageplaats: helaas hebben nog steeds veel Rotterdammers hiermee te maken. Wij vinden dat iedereen een gelijke kans verdient op de arbeidsmarkt.

010inclusief, Platform tegen Arbeidsdiscriminatie, streeft naar inclusieve organisaties waarin iedereen gewaardeerd wordt om zijn/haar talenten en kwaliteiten. Het platform richt zich op het terugdringen van discriminatie op grond van herkomst, huidskleur, geloof, geslacht, seksuele gerichtheid, chronische ziekte en handicap en leeftijd.

Alle aangesloten bedrijven hebben kennis van en/of ervaring met het voorkomen en tegengaan van arbeidsdiscriminatie in het werving- en selectieproces en/of op de werkvloer. Deze kennis en ervaringen delen zij ter verbetering van de eigen aanpak van arbeidsdiscriminatie. Daarnaast wil het platform nieuwe partijen en bedrijven inspireren om discriminatie op de arbeidsmarkt terug te dringen en zo een Rotterdamse beweging op gang te brengen.

20180522 – nieuwe kaart mei 2018

Schrijf je nu in voor de workshops van 010inclusief tijdens Diversity Day!

In het kader van Diversity Day organiseren bedrijven eigen activiteiten om aandacht te vragen voor diversiteit. Zo zetten we samen een stap in de goede richting: een maatschappij waarin we ieders unieke talenten waarderen en benutten.

We nodigen je graag uit voor de workshops georganiseerd door de partners van 010inclusief.

1. Online Workshop Dialoogbegeleiders

Datum: 28 september 2020
Tijd: 16.00 – 18.00
Locatie: online via ZOOM
Trainers: Yvonne de Lege en Delilah Sarmo

Tips en tricks voor het begeleiden van de dialoog
Hoe ga je met elkaar in gesprek over diversiteit en inclusie? Wat verstaan we eronder en wat drijft collega’s om hier mee aan de slag te gaan? Welke uitdagingen liggen er en hoe voer je een gesprek over schurende topics?

De dialoog is een methode om warme en laagdrempelige gesprekken te voeren over diverse thema’s. In deze workshop voor dialoogbegeleiders leer je meer over de achtergrond van de methode en krijg je praktische tips over hoe je deze gesprekken op een waardevolle manier begeleidt.

Over RADAR
RADAR bevordert gelijke behandeling en streeft naar een samenleving zonder uitsluiting. We vinden het belangrijk dat iedereen zichtbaar zichzelf mag zijn en gelijke kansen krijgt in de samenleving. Daar zetten we ons elke dag voor in, samen met betrokken vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven. 

U kunt bij RADAR terecht voor een divers palet aan mogelijkheden om de kennis en deskundigheid van medewerkers in organisaties te vergroten. Van een korte interventie tot een compleet programma om de cultuur binnen de organisatie divers en inclusief te maken.

2. Duo-workshop Inclusie – coping en positionality in het omgaan met diversiteit

Datum: 30 september 2020
Tijd: 14.00 – 16.30
Locatie: Via Teams
Trainers: Tikho Ong en Birol Ona

Coping
De workshop van Tikho Ong gaat over het thema ‘coping’. Welke strategieën heb je om te reageren op impliciet en expliciete vormen van discriminatie? Ga je de confrontatie aan of ontwijk je liever het conflict? In de workshop wordt ingegaan op het onderzoek dat Jurriaan Omloo in opdracht van RADAR/Art.1. heeft gedaan naar de impact van discriminatie-ervaringen en hoe mensen reflecteren op hun reacties op dergelijke voorvallen. Mensen zetten een breed pallet aan ‘copingstrategieën’ in die per persoon en situatie, per moment en context verschillen.

Inclusivity Pathway Training (IPT)
Birol Ona geeft een workshop over de IPT: Inclusivity Pathway Training. Deze training gaat ervan uit dat inclusiviteit niet een onderwerp is waar je eenmalig aandacht aan besteedt of er 1 of enkele trainingen in volgt. Het is een manier van denken en functioneren waar continue aandacht voor nodig is en waar continu aan gebouwd moee worden; daarom een Pathway. Deze training is ontwikkeld door Aminata Cairo vanuit de Haagse Hogeschool in samenwerking met Hogeschool Inholland en Universiteit Leiden. Tijdens deze workshop wordt de Pathway kort toegelicht en komen de deelonderwerpen ‘Brave en Save spaces’, ‘Positionality’ en ‘Connecting with someones story’ aan bod. Deze thema’s zijn onderdeel van het creëren van een veilige setting waarmee het mogelijk wordt je verhaal te delen met de ander (safe en brave), je probeert te begrijpen dat iedereen een eigen rugzak mee heeft welke mede bepaalt hoe hij/zij zich verhoudt tot de ander (positionality) en hoe je echt contact kunt maken met de ander (connecting).

Voor beide workshops kunt u zich tot 26 september inschrijven. Wees op tijd, want vol=vol. Aanmelden kan HIER.

Na uw aanmelding krijgt u twee dagen voor de workshop een link toegestuurd om deel te kunnen nemen aan de sessie!

010inclusief doet mee aan Diversity Day!

Op de eerste dinsdag van oktober is het Diversity Day, dat is dit jaar op 6 oktober. Op Diversity Day organiseren bedrijven een eigen activiteit om aandacht te vragen voor diversiteit. Zo zetten we samen een stap in de goede richting: een maatschappij waarin we ieders unieke talenten waarderen en benutten.

010inclusief doet mee! Met veel enthousiasme wordt door een grote groep partners van 010inclusief gewerkt aan de voorbereiding van deze dag.
Het voornaamste doel voor 010inclusief om mee te doen aan Diversity Day is om Rotterdamse bedrijven en instellingen te stimuleren om binnen de eigen organisatie aandacht te besteden aan inclusie en diversiteit.

Binnenkort volgt meer informatie over de invulling van Diversity Day door de partners van 010inclusief!

Schrijf je nu in voor de workshops van 010inclusief tijdens Diversity Day! In het kader van Diversity Day organiseren bedrijven eigen activiteiten om aandacht te vragen voor diversiteit. Zo zetten we samen een stap in de goede richting: een maatschappij waarin we ieders unieke talenten waarderen en benutten. We nodigen je graag uit voor de […]