Ga naar hoofdinhoud

Divers personeel dat met veel inzet is binnengehaald, stroomt soms snel weer uit. Hoe komt dat? Hoe zorg je ervoor dat werknemers blijven en zich gewaardeerd voelen binnen de organisatie? Deze vragen stonden centraal tijdens de themabijeenkomst van 010 Inclusief bij verzekeraar HDI in Rotterdam op 7 april. Diverse sprekers vertelden over hun ervaringen met het behouden van divers personeel en werkgevers deelden hun tips onder begeleiding van zes Rotterdamse experts.

 

 

Boeien en binden
Tijdens de introductie ging Robert van der Meer, kwartiermaker bij 010 Inclusief, in op de urgentie om personeel te behouden en te laten doorstromen. Maatregelen gaan verder dan het inzetten van voorzieningen, zoals het instellen van een gebedsruimte of ruimte geven aan flexibele vakantiedagen. Het gaat over het boeien en verbinden van werknemers aan je organisatie. Het betekent dat je met de werknemer praat over ambities en de mogelijkheden om talenten te ontwikkelen. En dat is noodzakelijk, want de cijfers liegen er niet om: uit een recent onderzoek van TNO blijkt dat werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond 1,5 keer vaker hun baan verliezen dan mensen met een Nederlandse achtergrond en 12 procent minder kans hebben om door te stromen naar hogere posities. Uit een andere recente TNO-Studie blijkt dat werknemers met een fysieke of geestelijke beperking binnen een jaar hun baan verliezen. Dat is onlogisch gezien alle inspanningen rond het werven, selecteren en inwerken van nieuwe medewerkers. Er zijn bedrijven die hiervoor laagdrempelige oplossingen zoeken. Zo is CSU, een groot schoonmaakbedrijf, recentelijk de pilot taakverbreding gestart: met de werknemer wordt gekeken naar diens ambities en mogelijkheden om zich, al dan niet naast de reguliere taken, op andere gebieden te ontplooien. Dit heeft geresulteerd in plaatsing van een aantal werknemers die naast hun baan als schoonmaker, ook voor klusjes worden ingezet bij de Johan Cruijff ArenA, één van de CSU’s klanten.

 

Eén is geen

Op de foto: Sharon van Herel, Managing Director HDI

Verzekeraar HDI Global Nederland, die op 10 februari het Charter Diversiteit ondertekende, gaat actief aan de slag met diversiteit en inclusie binnen de organisatie. Tijdens de bijeenkomst deelde Sharon van Herel, Managing Director, haar inspirerende, persoonlijke ervaringen met inclusiviteit op de werkvloer. Van Herel kreeg eigenlijk pas door hoe belangrijk rolmodellen zijn toen zij zelf aan de top kwam. Als vrouw in een mannenwereld werd zij een voorbeeld voor vrouwen en stimuleert hen om ook aan het werk te gaan bij een verzekeringsmaatschappij. Van Herel ziet verandering komen in deze sector die ook wel bekend staat als de ‘grijze pakken brigade’. Steeds meer jonge mensen met verschillende achtergronden gaan in deze sector aan het werk. Over het behoud van talent zegt ze: “Eén is geen”. Als je maar één persoon uit een diversiteitsgroep aanneemt, dan zal deze zich alleen voelen en wordt het moeilijk je op het werk thuis te voelen. Van Herel spoort werkgevers daarom aan bewust om te gaan met het werven van divers talent. Eén iemand aannemen die ‘anders’ is dan anderen in jouw bedrijf is niet genoeg!

 

Wisselwerking
Hoe voelt personeel zich verbonden aan mijn bedrijf? Dat was de vraag waar Karlijn Offermans van Giving Back Nederland en Yazan Al Zghir en Galil Chiboub op ingingen. Talent behouden gaat over het boeien van mensen en hen binden aan je organisatie. Medewerkers moeten zich thuis voelen op hun werk en zich kunnen ontwikkelen. Giving Back begeleidt jongeren voor zij het selectieproces in gaan. De mentor-menteeprogramma’s van Giving Back richten zich op talentontwikkeling van jongeren om deze klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Al Zghir en Chiboub vertelden waarom zo’n programma ervoor kan zorgen dat zij langer bij een bedrijf zouden blijven werken. Al Zghir deelde dat hij onder andere heeft geleerd om contacten te maken met collega’s, waardoor hij zich sneller onderdeel voelde van het team. Daarnaast is een mentor-menteeprogramma een wisselwerking van kennis. De mentee leert niet alleen van de mentor, maar brengt ook kennis in over diversiteit en de beleefwereld van de doelgroep. Binnen een bedrijf kunnen mentor-menteeprogramma’s nieuwe werknemers het steuntje in de rug bieden dat zij nodig hebben!

 

Workshops door Rotterdamse experts
Deelnemers aan de themabijeenkomst gingen vervolgens met elkaar in gesprek tijdens verschillende workshops, aangeboden door experts uit het netwerk. Daaruit kwam een aantal handige tips naar voren:

  • Creëer draagvlak voor D&I, niet alleen binnen de organisatie, maar ook in het
    klantenbestand.
  • Zet rolmodellen/kampioenen die al zijn doorgegroeid in als voorbeeld. Werk van daaruit met een buddysysteem
  • Zorg ervoor dat werknemers zich thuis voelen in je organisatie door een veilige omgeving te creëren waarin je jezelf kunt zijn en kunt doorgroeien.
  • Faciliteer mogelijkheden als intervisie en coaching om psychologische veiligheid te waarborgen.

 

Meer tips hebben wij samengevoegd in een diversiteitswijzer over behoud en doorstroom

 

Back To Top