Ga naar hoofdinhoud

Om een diversiteitsplan te laten slagen, is het belangrijk dat alle teams binnen een bedrijf of organisatie hierbij betrokken zijn. Uit talloze ervaringen van D&I-professionals blijkt echter dat dit niet altijd even makkelijk te bewerkstelligen is. De werksessie ‘Iedereen aan boord’ van 010 Inclusief op maandag 3 oktober stond geheel in het teken hiervan.

 

Bezoekers van de werksessie werden welkom geheten door Unique in hun kantoor met uitzicht op de Markthal in Rotterdam. Tijdens de bijeenkomst deelden werkgevers hun ervaringen met het creëren van draagvlak en gingen zij met elkaar in gesprek over hoe zij omgaan met weerstand, zoals discussies over de meerwaarde van D&I, frictie tussen oude en nieuwe collega’s, of over een bestuur dat in woord het beleid steunt, maar nog niet in gedrag.

Wethouder Faouzi Achbar (Welzijn en Samenleven) heette ons welkom. Achbar groeide op in de Rotterdamse wijk Bloemhof en wil zich inzetten voor een stad waar iedere Rotterdammer dezelfde kansen heeft. “We willen dat alle Rotterdammers kunnen meedoen. Ongeacht hun afkomst, geaardheid, religie of hoe ze eruitzien. Wij, als grootste werkgever in de stad, proberen daar een belangrijke rol in te spelen, maar ik vind dat alle bedrijven in Rotterdam dat zouden moeten doen.”

010 Inclusief themabijeenkomst-Unique. Locatie: Unique Rotterdam. Fotograaf: Robert Tjalondo. www.rockinpictures.com | 2022

 

 

“010 Inclusief is blij dat de wethouder aanwezig was en de gemeente Rotterdam projecten als 010 Inclusief een warm hart toedraagt”, zegt kwartiermaker Michelle van Zanten. “Op deze manier is het mogelijk om een verandering op de Rotterdamse arbeidsmarkt op gang te brengen, maar kunnen we de gemeente ook laten zien wat er speelt bij Rotterdamse werkgevers.”

 

Ga die markt daar buiten beter begrijpen!

Een van de bedrijven die dat doet, is de host Unique. Algemeen Directeur Mandy Stevens-Braun gaf ons een kijkje in de keuken en vertelde hoe Unique omgaat met draagvlak binnen de organisatie. Stevens-Braun liet zien dat het belang van diversiteit bij Unique juist door de werknemers wordt gedragen. Initiatieven om diversiteit te vergroten worden opgezet door de mensen op de werkvloer, zoals bijvoorbeeld de traineeship diversiteit. Unique leidt daarbij recruiters op met een opleidingsprogramma dat aangevuld wordt met de diversiteitskennis van Global People.

Stevens-Braun vertelde dat zij als bestuurder juist door haar personeel van het belang van diversiteit overtuigd is en zich daar dan ook graag voor inzet. Als uitzendbureau creëert Unique niet alleen draagvlak onder haar eigen werknemers, maar ook bij de partners. Zij overtuigen hun partners dat zij juist door een divers personeelsbestand efficiënter en productiever worden en de markt die zij willen aanboren beter kunnen begrijpen.

010 Inclusief themabijeenkomst-Unique. Locatie: Unique Rotterdam. Fotograaf: Robert Tjalondo. www.rockinpictures.com | 2022

 

Verandering en het onbekende voelen heel erg ongemakkelijk af en toe

Sarita Bajnath is trainer, spreker en motivator op het gebied van inclusie, diversiteit en dialoog. Eerder trainde zij de Nationale Politie, Nationale Opera en Ballet, hogescholen en universiteiten (o.a. UvA, TU Delft, HvA, AUC, Artez, Hogeschool Windesheim Zwolle), en theaters (o.a. Tryater, De Lawei) op het gebied van privileges. Kenmerkend aan haar lezingen is dat zij zware onderwerpen serieus behandelt, maar ook hier en daar deze onderwerpen luchtig, toegankelijk en zelfs humoristisch maakt. Bajnath gaf tijdens de werksessie een interactieve lezing waarbij zij de bezoekers bewustmaakte van de wrijving die diversiteit kan creëren. Diversiteit is niet altijd leuk en kan soms heel moeilijk zijn. Hierdoor is het niet altijd gemakkelijk om steun te krijgen bij jouw organisatie voor diversiteit- en inclusieplannen.

Bajnath vroeg de luisteraars met elkaar in gesprek te gaan. Door vragen aan elkaar te stellen die laten zien dat iedereen andere ervaringen en een andere beleving heeft, toonde zij aan dat het goed is om stil te staan bij hoe een ander bepaalde situaties kan beleven en dat we soms (onbewust) iemand kwetsen door uit te gaan van onze eigen belevingswereld. Bewustzijn is een grote stap richting het creëren van steun voor diversiteit en inclusie.

010 Inclusief themabijeenkomst-Unique. Locatie: Unique Rotterdam. Fotograaf: Robert Tjalondo. www.rockinpictures.com | 2022

 

Passieve voorstanders

Het wetenschappelijke, inhoudelijke deel van de sessie werd verzorgd door Valentina Djoemai, beleidsmedewerker van SER Diversiteit in Bedrijf. Zij presenteerde de handreiking ‘Iedereen aan boord’. Deze handreiking laat op basis van data van SER Diversiteit in Bedrijf en de Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM) zien hoe draagvlak voor diversiteitsbeleid tot uiting komt binnen organisaties en hoe dit eruitziet onder medewerkers. Ook geeft het document concrete strategieën en acties die werkgevers kunnen toepassen. Het onderzoek is een samenwerking tussen SER Diversiteit in Bedrijf, Universiteit Utrecht, NIM en de Goldschmeding Foundation.

010 Inclusief themabijeenkomst-Unique. Locatie: Unique Rotterdam. Fotograaf: Robert Tjalondo. www.rockinpictures.com | 2022

 

Een van de lessen die getrokken kunnen worden uit de handreiking is dat het belangrijk is om onderscheid te maken in draagvlak binnen drie organisatielagen: het bestuur, de leidinggevenden en de medewerkers. Voor een succesvolle en duurzame organisatieverandering heb je een breed draagvlak binnen deze organisatielagen nodig.

In het creëren van draagvlak wordt vaak gefocust op hoe weerstand kan worden omgebogen. Uit de analyses blijkt echter dat slechts 7 procent van de ondervraagde medewerkers als ‘tegenstander’ van D&I-beleid kan worden geclassificeerd omdat zij in houding en gedrag negatief staan ten opzichte van het organisatiebeleid. 35 procent valt onder de noemer ‘actieve voorstander’ (positief qua houding en gedrag), 19 procent onder ‘passieve voorstander’ (positief qua houding, maar negatief qua gedrag, maar men vertaalt het niet in ondersteunend gedrag) en maar liefst 40 procent neemt zowel qua houding als gedrag een neutrale houding in. Juist bij die laatste groep ziet Djoemai kansen. Wanneer werkgevers en aanjagers deze grote groep mensen kunnen aanzetten tot actie kunnen we grote stappen zetten.

 

Download hier de volledige handreiking ‘iedereen aan boord’.

Back To Top