Ga naar hoofdinhoud

Op de foto: Derek Otte, dichter en schrijver

“Verschillen verrijken wederzijds.”

‘Tijd voor verandering’. Met dit motto presenteerde op 17 juni een vernieuwd 010 Inclusief zich tijdens een bijzondere livestream in de Bibliotheek Rotterdam. Schrijver/dichter Derek Otte gaf in zijn gedicht kernachtig de essentie weer van dit netwerk van Rotterdamse werkgevers die zich inzetten voor diversiteit en inclusie op de werkvloer.

“Wind er geen doekjes om, dan houd je doekjes over voor het poetsen van je blinde vlek. Co-creatie is de sleutel. Samenwerking leidt tot groots. Verschillen verrijken wederzijds, van geslacht tot geloof en geaardheid. Kom-af, afkomst, beperking, leeftijd, gelijkwaardige stukjes waarheid.”

Relax. Dit is Rotterdam.

Tijdens de bijeenkomst sprak  Bert Wijbenga, locoburgemeester en wethouder van de gemeente Rotterdam in zijn keynote over de kracht en trots van Rotterdam, waar meer dan de helft van de inwoners een migratieachtergrond heeft. Met het actieprogramma Relax. Dit is Rotterdam richt Rotterdam zich daarom op het bevorderen van dialoog over diversiteit en inclusie. Wijbenga: “Voor ons is verbinding cruciaal en we zijn blij dat werkgevers hun nek uitsteken om mensen ongeacht hun achtergrond aan het werk te zetten.”.

De waarde van 010 Inclusief

In een panelgesprek gingen platformleden van 010 Inclusief in op de meerwaarde van communityvorming voor het realiseren van meer diversiteit en inclusie op de Rotterdamse arbeidsmarkt. Karen Smits, strategisch adviseur bij Hogeschool Rotterdam, gaf aan dat bedrijven binnen het netwerk elkaar goed weten te vinden en inspireren. Centraal staat de gedachte die Seyit Yeyden (De Beroepentuin) zo verwoordde: “Het verschil tussen culturen is juist interessant en waardevol voor een bedrijf. Dit moeten we steeds benadrukken”. Karin Oppelland van IDEM, expertisecentrum voor een inclusieve stad, zet zich daarvoor samen met haar collega’s in en biedt scholing en ondersteuning aan werkgevers die nog worstelen met het realiseren van een gevarieerd personeelsbestand.

V.l.n.r. Karin Oppeland (IDEM/RADAR), Seyit Yeyden (De Beroepentuin), Karen Smits (Hogeschool Rotterdam)

Best practices van Rotterdamse werkgevers

Bedrijven die nieuw tot het netwerk van 010 Inclusief zijn toegetreden pitchten hun goede voorbeelden op het vlak van inclusief werkgeverschap.

  1. Dura Vermeer – bureau social Return

Bouwbedrijf Dura Vermeer gaf een pitch over het Bureau Social Return, waarin mensen met verminderd arbeidsvermogen werken. Deze medewerkers hebben invoelingsvermogen en ervaring met werken met een beperking en kunnen dat gebruiken in hun functie. Mustafa Al Shabaki, de coördinator van het bureau, lichtte toe dat op deze manier duurzame banen gecreëerd zijn voor mensen uit deze groep. Het bureau werkt onder andere samen met het UAF en de Hogeschool Rotterdam in een project om Syrische statushouders op te leiden tot BIM engineer, een kruising van een technische en een software-engineer. Deze beroepsgroep is nog schaars op de arbeidsmarkt en onder andere belangrijk voor het realiseren van de energietransitie.

  1. Kinderopvang Mundo – aantrekken van mannelijk personeel

Kinderopvang Mundo pitchte haar strategie om mannelijk talent aan te trekken. Dat doet het bedrijf onder andere door in de communicatie-uitingen mannen te laten zien, zoals in de video ‘Mundo zoekt talent’. Bestuurder Monique Dongelmans wil daarmee in de branche een cultuuromslag teweegbrengen. “Voor kinderen maakt het niet uit welk geslacht iemand heeft of van wie iemand houdt,” aldus Dongelmans.

  1. Unilever: Interchangeable Holidays & Gender Transition Policy

Levensmiddelenproducent Unilever presenteerde twee interne instrumenten: de flexibele verlofregeling (interchangeable holidays) en hun geslachtstransitiebeleid (gender transition policy). Talentmanager Sabine van Wijck lichtte toe dat deze twee regelingen bijdragen aan een inclusieve werkcultuur en recht doen aan de behoeften van werknemers. Werknemers kunnen (christelijk-westerse) verlofdagen flexibel inruilen voor andere feestdagen die voor hen belangrijk zijn. Unilever steunt werknemers die van geslacht willen veranderen met een speciale voorziening en begeleidt de persoon in transitie en de collega’s tijdens het proces.

V.l.n.r. Mustafa Al Shabaki (Dura Vermeer), Monique Dongelmans (Kinderopvang Mundo), Sabine van Wijck (Unilever), Naomi Kok Luís (Diversiteit in Bedrijf)

‘Diversiteit is een feit. Inclusie is een keuze.’

Derek Otte inspireerde de deelnemers met een spoken word  waarin hij refereerde aan de diversiteit waarin hij is opgegroeid. Deze ervaring met diversiteit vanaf zijn jeugd begeleidt hem in zijn leven. Om in zijn woorden te eindigen: “Inclusie (..) heeft met geloofwaardigheid te maken, met relevantie en actualiteit. Want diversiteit is geen ideaal; het is de realiteit.”

Meer informatie over 010 Inclusief vindt u op onze vernieuwde website. Meer weten over he stedelijke netwerk? Neem dan contact op met onze kwartiermakers.

Back To Top