Ga naar hoofdinhoud

SKVR sluit zich aan bij het netwerk van 010 Inclusief! SKVR maakt cultuurbeoefening mogelijk voor iedere Rotterdammer. Samen met 700 kunstprofessionals brengen zij ieder jaar meer dan 100.000 mensen in aanraking met cultuur en creativiteit. Op scholen, in hun eigen gebouwen en op locaties in de Rotterdamse wijken.

SKVR houdt rekening met de verschillende normen en waarden van alle Rotterdammers en probeert een zo inclusief mogelijke sfeer te creëren binnen de organisatie waardoor mensen met verschillende achtergronden samen kunnen komen om hun creativiteit te uiten.

SKVR heeft met 010 Inclusief een plan van aanpak opgesteld waarin zij doelen hebben opgesteld om diversiteit en inclusie nóg meer te versterken binnen de organisatie. Eén van de doelen is bijvoorbeeld het in kaart brengen van diversiteit en inclusie door middel van enquêtes.

 

“Actieve cultuurbeoefening. Daar richten we ons op. We bieden je de tools om je te ontwikkelen. In verbeeldingskracht. In culturele vaardigheden. We geven je vertrouwen. Wij denken en doen vanuit wie we werkelijk zijn. Vanuit onze kernwaarden. Betrokken, plezier, open, veelzijdig en lef.

Wij zijn er voor alle Rotterdammers. In elke fase van hun leven. Op scholen, in onze eigen gebouwen en locaties in de wijk. Een inclusieve en veilige sfeer is daarom belangrijk. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. SKVR is een plek voor iedereen. Waar we verschillen waarderen. En we naar elkaar luisteren. Er is bij ons geen plaats voor uitsluiting. Maar genoeg plek voor elke Rotterdammer.”

 

Back To Top