Ga naar hoofdinhoud

De Buzinezzclub Foundation is een organisatie in Rotterdam die zich inzet voor jongeren naast én onderaan de arbeidsmarkt. De Buzinezzclub biedt een intensief trainingsprogramma aan jongeren zonder werk of opleiding, jongeren met een (langdurige) uitkering, vroegtijdig schooluitvallers, jongeren met een detentieverleden en werkenden van 15 tot 35 jaar met een laag inkomen. Sinds 2017 begeleiden zij via zusterorganisatie Werkclub ook nieuwe Nederlanders (statushouders) naar een baan, opleiding of eigen bedrijf. Zij willen er zijn voor alle jongeren die training en coaching nodig hebben om mee te komen in de maatschappij, maar die niet de middelen hebben om dit zelf te organiseren. Deze aanpak is in 2019 benoemd tot wereldwijde best practice door de International Labour Organization van de VN. Hierin staan niet iemands problemen of achtergrond centraal, maar de kansen en talenten die iemand heeft. Professionele trainers en vrijwillige coaches uit het bedrijfsleven helpen jongeren de beste versie van zichzelf te worden.

De deelnemers aan het programma, de zogenoemde ‘members’, doorlopen een intensief trainings- en coaching programma van zes maanden. Dat betreft training op het gebied van empowerment, job skills en 21e-eeuwse vaardigheden. Zo ontdekken de members wat ze willen, wat ze kunnen, ontwikkelen ze vaardigheden en gaan ze op zoek naar een plek op de arbeidsmarkt. De Buzinezzclub Foundation begeleidde al meer dan 3000 members waarbij de uitstroom naar baan, opleiding of eigen bedrijf tussen 50 en 85% ligt.

Diversiteit en inclusie bieden werkgevers grote voordelen: minder of geen tekort aan medewerkers, een positief imago en sterker HR-beleid. Het is al lang bewezen dat diversiteit bijdraagt aan hogere medewerkerstevredenheid en innovatie.

Wil je in contact komen met de Buzinezzclub Foundation en een ‘member’ de kans geven op een stage of baan binnen jouw bedrijf of organisatie? Kijk op buzinezzclub.foundation/supporters!

Back To Top