Ga naar hoofdinhoud

W3S Digital sluit zich aan bij het netwerk van 010 Inclusief! Het digitale bureau heeft in samenwerking met de kwartiermakers van 010 Inclusief een plan van aanpak opgesteld om diversiteit en inclusie binnen de organisatie te versterken. Enkele doelstellingen in dit plan zijn onder andere het in kaart brengen van de huidige stand van zaken als het gaat om diversiteit en inclusie door middel van enquêtes, trainingen en talentontwikkeling.

W3S Digital is een digitale partner die organisaties helpt om digitalisering het kloppende hart van hun bedrijfsvoering te maken. Samen met hun klanten digitaliseren ze processen door middel van slimme, gebruiksvriendelijke websites, platformen, applicaties en software.

Het vinden van vrouwelijke ontwikkelaars vormt een uitdaging voor de organisatie, maar desondanks streeft W3S Digital naar een evenwichtige genderverdeling in de gehele organisatie. Daarnaast erkent het bedrijf het belang van neurodiversiteit op de werkvloer en streeft het naar verdere groei op andere dimensies, zoals etnisch-culturele achtergrond en seksuele oriëntatie. Hoewel iedereen al welkom was bij de organisatie wil W3S Digital dit nu nog sterker uitdragen en versterken. De oprechte intenties en motivatie zijn hierbij onmiskenbaar aanwezig!

We kijken uit naar de samenwerking met W3S Digital en het gezamenlijk bevorderen van diversiteit en inclusie binnen de Rotterdamse gemeenschap.

Wil jouw organisatie ook lid worden van het netwerk van 010 Inclusief? Klik dan hier.

Back To Top