Ga naar hoofdinhoud

Jethro Bos, directeur Zadkine Startcollege, benadrukt het belang van diversiteit en inclusie in de organisatie:

“Of het nou om studenten of om medewerkers gaat: ik wil dat iedereen zich welkom voelt!”  

Het Rotterdamse regionaal opleidingscentrum (ROC) Zadkine streeft met hun benadering naar een personeelsbestand dat divers en inclusief is. Dit is vastgelegd in het plan van aanpak dat is opgesteld in samenwerking met 010 Inclusief. Zadkine investeert niet in vijf, niet in vijf, maar in zes dimensies van diversiteit bij zowel studenten als personeel. Deze dimensies omvatten arbeidsvermogen, gender, leeftijd, LHBTI+, culturele diversiteit en financiële zekerheid.

 

De aanpak
Met deze aanpak streeft Zadkine ernaar om een inclusieve en representatieve gemeenschap te creëren die de diversiteit van de samenleving en studentenpopulatie weerspiegelt. Het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen het personeel draagt bij aan een positieve leeromgeving en het stimuleren van wederzijds begrip tussen medewerkers en studenten. Zadkine voegt aan hun diversiteitsbeleid de dimensie financiële zekerheid toe omdat er in Rotterdam bovengemiddeld sprake is van armoede en/of schuldenproblematiek.  

Door bewustwording en dialoog te bevorderen op alle niveaus van de organisatie, wil Zadkine een cultuur van wederzijds begrip en acceptatie realiseren. Met behulp van principes van restorative justice wordt er gewerkt aan pedagogische en professionele verantwoordelijkheid, waardoor medewerkers en studenten zich gehoord en gerespecteerd voelen. 

*Restorative justice is een benadering van conflictoplossing die zich richt op het herstellen van schade en het bevorderen van verzoening door middel van dialoog en samenwerking tussen daders, slachtoffers en de gemeenschap.

 

Meten en monitoren
Het is voor Zadkine niet voldoende om alleen te streven naar diversiteit en inclusie; het is essentieel om de voortgang te meten en monitoren. Het ROC heeft zich daarom de komende jaren gecommitteerd aan het uitwerken van een werkwijze voor het meten van diversiteit en inclusie binnen de organisatie en de effecten van haar initiatieven. Deze aanpak zorgt voor continue verbetering en verzekert dat Zadkine hun doelen bereikt op het gebied van diversiteit en inclusie.

 

Over Zadkine
Zadkine biedt een uitgebreid scala aan opleidingen op verschillende niveaus, waaronder middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en volwasseneducatie. Met meer dan 150 mbo-opleidingen in de regio Rotterdam biedt Zadkine voltijd- en deeltijdopleidingen aan, variërend van mbo-niveau 1 tot niveau 4. Door praktijkgericht onderwijs en nauwe samenwerking met het bedrijfsleven bereidt Zadkine studenten voor op een succesvolle toekomst op de arbeidsmarkt.

 

Contact
Wil jouw bedrijf zich ook aansluiten bij het netwerk van 010 Inclusief en aan de slag gaan met diversiteit en inclusie? Klik dan hier 

Wil je graag in contact komen met Zadkine of meer weten over hun initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie? Neem dan contact op via 010inclusief@ser.nl. 

Back To Top