Ga naar hoofdinhoud

Project KUNST/WERK van Museum Boijmans Van Beuningen

Dat de culturele sector diverser moet worden, is iets wat de afgelopen jaren steeds meer naar voren komt. Mbo’ers komen niet snel uit zichzelf naar een museum voor inspiratie of voor het opdoen van nieuwe perspectieven. Andersom heeft het museum nauwelijks medewerkers in dienst met het mbo als hoogst genoten opleiding. En dit terwijl het museum voor hen allerlei geschikte functies heeft. Functies waarvoor vakmanschap nodig is worden in veel musea vervuld door mensen die zich dat in de praktijk nog eigen moeten maken, hbo’ers en soms zelfs wo’ers.

Om in deze situatie verandering te brengen heeft Boijmans, in samenwerking met het Zadkine College, het beroepenprogramma KUNST/WERK opgezet. In dit programma worden mbo-studenten uitgedaagd om het museum te benaderen vanuit het perspectief van hun eigen vakmanschap, en het museum maakt kennis met de belevingswereld van de toekomstige vakmensen en potentiële medewerkers.

Het mbo heeft de opdracht jongeren voor te bereiden op de samenleving. De groep mbo’ers in Rotterdam is vrij groot. In Rotterdam volgen jaarlijks zo’n 59.000 studenten een mbo-opleiding. Als het gaat over meer diversiteit in de cultuursector lag de focus tot nu toe vooral op culturele achtergrond. Het opleidingsniveau speelde in debatten nog geen grote rol. Terwijl juist mbo-ers de weg naar culturele instellingen in de stad moeilijk vinden, en andersom ook.

Tijdens het project KUNST/WERK kregen studenten van onder meer de opleidingen verkoop & ondernemen, horeca, sociaal werk en logistiek masterclasses van kunstenaars en  museumprofessionals rondom een vraagstuk dat paste bij hun opleiding. Ze dachten na over welke rol verhalen, beeldcultuur en kunst spelen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en wat hun ideeën zijn over het museum van de toekomst. De studenten werkten samen met de kunstenaars tot een eindpresentatie die ze in tentoonstellingen op Instagram en op locatie bij Zadkine presenteerden.

In februari 2020 begon het eerste traject met studenten Assistent horeca en Assistent verkoop & ondernemen van het Zadkine Startcollege in Rotterdam-Zuid. De masterclasses en de eindpresentatie vonden (deels) online plaats. De eindtentoonstelling waarin de studenten advies gaven aan het museum kreeg de naam Plan B en was te zien op Instagram.

Hierna volgden er nog twee trajecten met andere beroepsopleidingen. In de periode september 2020 tot en met januari 2021 werkte het museum tijdens het tweede traject samen met de opleidingen Sociaal werk en Maatschappelijke zorg, dat resulteerde in de presentatie ‘Door het bos de bomen niet meer zien’. De derde periode was van maart tot en met juni 2021. Tijdens dit laatste traject werkte het museum met studenten van de opleidingen Logistiek en Junior productmanager mode dat leidde tot de tentoonstelling REVALUATION LAB.

KUNST/WERK is door alle partijen, inclusief de studenten, positief gewaardeerd. Het project vormt het uitgangspunt voor de ontwikkeling van een structurele leerwerkplaats voor mbo-studenten bij Boijmans Van Beuningen. Bovendien zijn er eerste gesprekken op gang gekomen over geaccrediteerde mbo-specialisaties op het vlak van beroepen in de museumsector. Hierin toonden ook andere culturele instellingen al interesse. Boijmans is ervan overtuigd dat dit project zal bijdragen aan de inclusiviteit van de culturele sector en aan kansen voor Rotterdamse mbo-ers.

Back To Top