Ga naar hoofdinhoud

De gids van de bijeenkomst Samen tegen stagediscriminatie van 010 Inclusief die op donderdag 15 juni bij Zadkine heeft plaatsgevonden is gebaseerd op de inzichten uit de break-out groepen. Dit dient als praktisch naslagwerk en biedt concrete aanbevelingen en handreikingen om stagediscriminatie tegen te gaan. Je vindt hierin ook doorverwijzingen naar relevante bronnen en instrumenten die je verder kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van diversiteits- en inclusiebeleid.

Deze gids geeft een beknopt overzicht van een effectieve aanpak van stagediscriminatie. In de gids staat informatie over de implementatie van SMART-doelstellingen, het belang van begeleiding, bewustwording, werving en selectie, en meldingsprocedures.

 

Gids

SMART-doelstellingen

SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Door het formuleren van SMART-doelstellingen voor beleid tegen stagediscriminatie, kunnen bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen een gestructureerde, samenhangende en meetbare aanpak ontwikkelen. Dat helpt om doelgericht te werken, resultaten te behalen en de inspanningen te evalueren en – indien nodig – bij te sturen.

Handig:

 

Begeleiding

Het aanpakken van stagediscriminatie vereist een proactieve en bewuste begeleiding van studenten, stagebegeleiders en werkgevers. Enkele tips:

 • Zorg dat stagebegeleiders en werkgevers nauw met elkaar in contact staan, zodat bij incidenten adequaat kan worden gehandeld.
 • Zorg ervoor dat stagebegeleiders goed getraind zijn in het signaleren/herkennen van stagediscriminatie ook als het niet expliciet door een leerling wordt gemeld.
 • Spreek af dat stagebegeleiders in de stageperiode minimaal drie keer bij het stageadres langsgaan om ook dáár een vinger aan de pols te houden.
 • Train de studenten in het schrijven van sollicitatiebrieven en het voeren van sollicitatiegesprekken.

Handig:

 

Bewustwording

Het is belangrijk dat alle betrokken partijen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt  zich bewuster worden van stagediscriminatie. Enkele tips:

 • Start als onderwijsinstelling een interne campagne over stagediscriminatie waarbij de top commitment toont en draagvlak creëert en dit ook in- en extern uitdraagt. Belangrijk is om het onderwerp op te nemen in het curriculum zodat leerlingen verplicht les krijgen over het onderwerp en het zelf ook leren herkennen.
 • Bied als bedrijf je medewerkers trainingen rondom onbewuste vooroordelen. Daarnaast kun je als bedrijf aan de slag gaan met beleid voor meer diversiteit en inclusie en stagediscriminatie daarin als speerpunt meenemen. Het is belangrijk dat de top van de organisatie uitdraagt dat het een vuist maakt tegen stagediscriminatie en hiervoor intern draagvlak creëert.
 • Verenig je als student in netwerken waarin je ervaringen met stagediscriminatie met elkaar deelt en tips uitwisselt over de aanpak ervan. Scholen doen er goed aan deze netwerken te faciliteren en regelmatig uit te nodigen voor overleg.

Handig:

 • Handreiking ‘Iedereen aan boord’: voor het creëren van draagvlak voor diversiteits- en inclusiebeleid.

 

Werving en selectie

Stagediscriminatie is een gevolg van wervings- en selectieprocedures die bepaalde groepen studenten bij voorbaat minder kansen geeft. Vooroordelen en subjectieve voorkeuren voor mensen die op ons lijken spelen daarin een grote rol. Objectief en divers werven en selecteren is dan ook essentieel voor gelijke kansen op een volwaardige stage voor elke student. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Anoniem solliciteren: hierbij worden persoonlijke gegevens van de sollicitant zoals naam, geslacht, leeftijd en foto geanonimiseerd om de kans op eventuele (onbewuste) voordelen of discriminatie tijdens het selectieproces te verminderen. Werkgevers beoordelen sollicitaties objectief op basis van de kwalificaties en ervaring van de kandidaat.
 • Video solliciteren: hierbij krijgen sollicitanten de mogelijkheid om via een vooraf opgenomen video te solliciteren. Dit stelt werkgevers in staat om een eerste indruk van een sollicitant te krijgen en hun communicatie- en presentatievaardigheden te beoordelen.

Handig:

 

Meldingen

Belangrijk is dat studenten die te maken hebben met stagediscriminatie dit ergens kunnen melden en weten dat met die meldingen actief iets wordt gedaan. Enkele tips:

 • Zorg voor een meldpunt tegen stagediscriminatie binnen jouworganisatie of onderwijsinstelling en draag extern uit dat dit meldpunt actief is. Het waarborgen van sociale veiligheid bij een meldpunt is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat studenten zich veilig en vertrouwd voelen om een melding te doen. Maak het ook mogelijk dat studenten meldingen vertrouwelijk kunnen doen of anoniem kunnen blijven.
 • Zorg voor duidelijke communicatie naar studenten over de procedures en richtlijnen voor het melden van stagediscriminatie.
 • Zorg dat studenten op de hoogte zijn van de bescherming van hun privacy en de maatregelen die hun veiligheid borgen.
 • Zorg dat het meldpunt onpartijdig en objectief opereert. Studenten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun melding serieus wordt genomen en er een eerlijk en rechtvaardig onderzoek zal plaatsvinden.

Handig:

Back To Top