Ga naar hoofdinhoud

In het plan ‘Samen grenzen verleggen’ van de Parnassia Groep, waar Antes onderdeel van is, is inclusiviteit als prioriteit toegevoegd als een van de kernwaarden. Een werkomgeving waar ruimte is voor verschillen, haalt het beste uit jezelf. Door open te staan voor verschillen, wordt een inclusief werkklimaat gerealiseerd waar iedereen meedoet en niemand wordt uitgesloten. Door surveys af te nemen weet Antes de medewerkers bij het beleid te betrekken.

Met het gebruik van surveys kan iedere medewerker meedenken over het beleid. De uitkomsten van deze surveys worden gebruikt als basis voor netwerkbijeenkomsten waarin alle medewerkers mee kunnen praten over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Tevens wordt zo ook in kaart gebracht hoe collega’s diversiteit en inclusie op de werkvloer ervaren.

Psychologische veiligheid is een van de onderwerpen uit een eerdere survey. De survey bracht naar voren dat communicatie een belangrijk aandachtspunt is, waarna Antes een netwerkbijeenkomst met inclusief communiceren als thema organiseerde. Vanuit deze bijeenkomst kregen de collega’s handvatten en uitleg over wat inclusief communiceren inhoudt, hoe je het kan toepassen en wat je ermee kunt bereiken.

Antes is met de activiteit surveys en netwerkbijeenkomsten genomineerd voor de 010 Inclusief Award 2024 in de categorie groot bedrijf. Op 19 maart zullen zij hun activiteit kort pitchen en daarmee kans maken op de prijs.

Meer weten over het inzetten van surveys? Neem dan contact op met één van de kwartiermakers via 010inclusief@ser.nl, zij koppelen je aan Antes.

 

Back To Top