skip to Main Content

Op de foto: Allard Castelein, President-Directeur van het Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam is het nieuwste netwerk lid van 010 Inclusief. Havenbedrijf Rotterdam beheert, exploiteert en ontwikkelt de grootste haven van Europa. Zij zorgen voor een schonere haven en dragen bij aan een gezonde en groenere leefomgeving voor iedereen. In 2050 wil de Rotterdamse haven nog steeds het centrum van bedrijvigheid en werkgelegenheid zijn, ofwel een arbeidsmarkt waar plek is voor iedereen.

Op 10 februari ondertekende Havenbedrijf Rotterdam het Charter Diversiteit en geeft daarmee aan diversiteit en inclusie belangrijk te vinden. Samen met 010 Inclusief vulden zij het plan van aanpak in om intern concrete doelstellingen te formuleren en daar acties aan te verbinden. Zo zorgen zij voor meer commitment in de organisatie door een Taskforce D&I op te zetten die activiteiten ontwikkelt om D&I te verbeteren. De Taskforce haalt daarnaast waardevolle informatie op binnen het bedrijf. Het Havenbedrijf heeft een interne recruiter aangesteld die gespecialiseerd is in het werven van divers personeel en die  andere wervingskanalen inzet. Ook organiseert het bedrijf trainingen omtrent inclusief leiderschap en wordt een dashboard ontwikkeld dat inzichtelijk maakt hoe het bedrijf ervoor staat wat betreft diversiteit en inclusie.

Wil jouw bedrijf zich ook aansluiten bij het netwerk van 010 Inclusief en aan de slag gaan met diversiteit en inclusie? Klik dan hier .

 

Back To Top