skip to Main Content

Het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid zoekt Rotterdamse organisaties die willen deelnemen aan een community of practice (CoP). Deze Communities of Practice hebben als doel het makkelijker te maken voor werkgevers om te doen wat ze toch al willen: de beste persoon voor de baan aannemen en behouden zonder dat irrelevante persoonskenmerken (onbewust) meewegen.

Wat is een community of practice?

  • Een groep van 5-7 organisaties/organisatieonderdelen, die allemaal interesse hebben om met dezelfde interventie aan de slag te gaan gedurende een jaar.
  • De interventies zijn al ontworpen en getest op het gebied van objectief selecteren.
  • Opereert zelfstandig, op basis van materialen en tips uit de pilot nudging van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Je krijgt steun van een opgeleide trainer.

Hieronder vind je een uitgebreide toelichting op de CoP en drie checks om na te gaan of je voldoet aan de voorwaarden om deel te nemen.

opzetten-community-of-practice-objectiveren-selectie

Meedoen?

Vertegenwoordig jij een Rotterdamse organisatie en wil je deelnemen aan een CoP? Geef je dan op door een mail te sturen naar Karen Smits (k.smits@hr.nl), vergeet niet om 010inclusief.rotterdam@gmail.com in de CC te zetten. We nemen contact met je op om het één en ander verder met je te bespreken.

Back To Top