skip to Main Content

Ervaringsdeskundigen met een beperking worden door de centrale overheid of gemeenten niet of te laat betrokken bij het maken van wetgeving en beleid. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland 2020, uitgevoerd door het College voor de Rechten van de Mens.

Doordat mensen met een beperking niet of te laat worden betrokken zijn de mogelijkheden voor participatie bij wetgeving en beleid nog niet goed genoeg. Het College adviseert de centrale overheid en gemeenten om regels op te stellen over hoe ze mensen met een beperking bij beleid kunnen betrekken. Bovendien moet het gemakkelijker worden gemaakt voor mensen met een beperking om mee te denken.

VN-verdrag handicap
Sinds 2016 is in Nederland het VN-verdrag handicap van kracht, wat overheden verplicht om zich in te zetten voor verbetering van participatiemogelijkheden van mensen met een beperking. Deze monitor is de vierde rapportage die de stand van zaken weergeeft. Dit keer stond het thema ‘beleidsparticipatie’ centraal.

Dit onderzoek verscheen eerder in de nieuwsbrief van IDEM Rotterdam. Benieuwd geworden naar de rest van het onderzoek? Lees dan hier verder.

Back To Top