Ga naar hoofdinhoud

Nu ongewenst gedrag op de werkvloer steeds vaker onderwerp van gesprek is, zijn verschillende Rotterdamse werkgevers hard op zoek naar informatie hierover. Wat is  nou eigenlijk ongewenst gedrag op de werkvloer en hoe pak je dit aan? 010 Inclusief zocht het uit.

 

  1. Wat is ongewenst gedrag?

Onder de noemer ongewenst gedrag vallen onder meer pesten, discriminerende uitingen, (seksuele) intimidatie en agressie door collega’s en leidinggevenden. Belangrijk is daarbij om ook te letten op ‘microagressies’: alledaagse, kleine, subtiele vormen van (onbewuste) discriminatie en ongewenst gedrag die gemakkelijk worden weggewuifd als iemand die aan de orde stelt. Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht beleid te voeren en maatregelen te nemen om ongewenst gedrag tegen te gaan.

 

  1. Waar begin ik om ongewenst gedrag tegen te gaan?

Het is belangrijk om het bestaande beleid, de maatregelen en de sancties met betrekking tot ongewenst gedrag in kaart te brengen. Met de Zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag van Inspectie SZW kunnen werkgevers zelf checken of zij voldoen aan de regels. Op basis van de antwoorden op een aantal vragen inventariseert de werkgever de risico’s op ongewenst gedrag en ontvangt deze een lijst met verbeterpunten.

 

  1. Waarmee moet ik rekening houden als ik een nieuwe aanpak tegen ongewenst gedrag opstel?

Zorg voor structurele maatregelen en investeer in een inclusieve werkcultuur. Onder structurele maatregelen vallen bijvoorbeeld gedragsregels, een klachtenregeling en het aanstellen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Een inclusievere werkcultuur bereik je door onder meer voorlichting en training en het creëren van dialoog in alle lagen van de organisatie.

 

  1. Hoe weet ik of mijn nieuwe maatregelen werken?

Volg systematisch de uitvoering van beleid en maatregelen tegen ongewenst gedrag  en stel deze bij op basis van jaarlijkse evaluaties. Het monitoren en de evaluatie kunnen op verschillende manieren worden georganiseerd, bijvoorbeeld door het uitvoeren van medewerkerstevredenheidsonderzoek of door gesprekken met leidinggevenden, de ondernemingsraad, vertrouwenspersonen, preventiemedewerkers en/of andere inhoudelijk deskundigen.

 

Meer weten over hoe je ongewenst gedrag aanpakt binnen jouw bedrijf? Lees dan de  Handreiking ‘Aanpak ongewenst gedrag op de werkvloer’ van SER Diversiteit in Bedrijf.

Back To Top