Ga naar hoofdinhoud

Werkgeversorganisatie deRotterdamseZorg heeft recentelijk samen met 010 Inclusief een plan van aanpak opgesteld met als doel Rotterdamse zorginstellingen te ondersteunen bij diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt. Met het plan van aanpak committeert deRotterdamseZorg zich aan het delen van kennis en expertise op het gebied van diversiteit & inclusie bij de organisaties die bij hen zijn aangesloten.

DeRotterdamseZorg is het samenwerkingsverband van 36 zorg- en onderwijsorganisaties in de regio Rotterdam-Rijnmond. Hun gezamenlijke missie is het aanpakken van personeelstekorten in de zorg- en welzijnssector om goede zorg voor iedereen te waarborgen. De organisaties experimenteren, leren van elkaar en vinden om aan de groeiende zorgvraag te voldoen. De organisatie jaagt de aan tot samenwerking in de regio en verbindt initiatieven voor duurzame veranderingen in de sector.

Lerend netwerk
In 2023 introduceerde deRotterdamseZorg het lerend netwerk diversiteit en inclusie. De belangrijkste doelstelling daarvan is het helpen van organisaties bij het vinden van oplossingen voor de steeds krapper wordende arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector. Daarnaast richt het netwerk zich op het behouden van personeel binnen deze sector. Het vergroten van de kennis en expertise bij de aangesloten organisaties staat centraal, zodat zij in staat zijn om interne acties uit te voeren voor hun specifieke vraagstukken op het gebied van diversiteit en inclusie.

Wat is het lerend netwerk?
Begin 2023 gingen alle deelnemende organisaties in zes sessies met hun eigen diversiteit en inclusie-vraagstuk aan de slag en proberen zij door de kennis en expertise te delen in het netwerk intern weer stappen te zetten. Op basis van de nulmeting bij de kick-off en de eindmeting bij de laatste sessie krijgen ze inzicht op het proces dat is doorlopen en de concrete resultaten die behaald zijn. 010 Inclusief ondersteunt het netwerk hierbij met kennis en expertise.

Krapte op de arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector
Er ontstaat een groeiende kloof tussen de toenemende vraag naar zorg- en welzijnsdiensten en het beschikbare aantal gekwalificeerde en gemotiveerde werknemers om in deze behoeften te voorzien. De vergrijzing van de bevolking, gecombineerd met een groeiende vraag naar zorg- en ondersteunende diensten, legt een toenemende druk op de sector.

Tegelijkertijd ervaren zorg- en welzijnsinstellingen moeilijkheden bij het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel. Dat resulteert in vacatures die moeilijk te vervullen zijn en kan leiden tot overbelasting van het bestaande personeel en vermindering van de kwaliteit van zorg en welzijn. Uiteindelijk is er een onvervulde vraag naar essentiële diensten. Het aanpakken van dit probleem is cruciaal om de continuïteit en kwaliteit van de zorg- en welzijnsdiensten te waarborgen en om te voorzien in de groeiende behoeften van de samenleving.

010 Inclusief kijkt uit naar de samenwerking met deRotterdamseZorg en het gezamenlijk bevorderen van diversiteit en inclusie binnen de Rotterdamse gemeenschap.

Wil jouw organisatie ook deel uitmaken van het netwerk van 010 Inclusief? Klik dan hier.

 

 

 

 

 

Back To Top