skip to Main Content

Stichting Divers & Jong zet zich in voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt en legt de focus op culturele diversiteit gericht op theoretisch opgeleiden met een niet-westerse migratie-achtergrond. Deze potentiële werknemers kloppen steeds nadrukkelijker op de deur van organisaties. Na ervaring te hebben opgebouwd in verschillende steden binnen Nederland, zetten wij onze expertise nu ook in Rotterdam in. Als experts met kennis van de doelgroep, zorgen wij voor de verbinding tussen bi-cultureel talent en het bedrijfsleven. Onze evenementen zorgen ervoor dat de doelgroepen met elkaar in contact worden gebracht en verbindingen kunnen leggen.

Naast het creëren van deze verbindingen, ondersteunen wij bedrijven bij het vormgeven van een visie en het opstellen van concrete doelstellingen op het gebied van Diversiteit en Inclusie. Wij verzorgen trainingen, zijn sparringpartner voor organisaties en ondersteunen organisaties in het realiseren van het brede draagvlak voor dit thema, van het bestuur tot aan de werknemers op de verschillende afdelingen. Als stichting willen wij ervoor zorgen dat Diversiteit en Inclusie niet enkel een gespreksonderwerp blijft, maar dat alle gesprekken hierover leiden tot instroom, doorstroom en behoud van divers talent voor organisaties. Het is tijd voor actie en op zijn Rotterdams zeggen wij dan ook: geen woorden, maar daden!

 

Wil jij in contact komen met Stichting Divers & Jong? Stuur dan een mailtje naar: info@diversenjong.nl

Back To Top