skip to Main Content

Acht jaar geleden begon Askin Deniz het bedrijf Mainjobs B.V., een technisch uitzendbureau dat personeel detacheert in de industriële steigerbouw en isolatie. Als bedrijf dat met beide benen in de Rotterdamse samenleving staat, weerspiegelt het een divers personeelsbestand.

 

Een beter leven begint bij het hebben van werk. Dat is waar Mainjobs vast in gelooft en wat het ook stimuleert. Het bedrijf faciliteert daarom gericht re-integratie op de arbeidsmarkt. Mensen krijgen de mogelijkheid om, na een kort inwerktraject, een tijdelijke of vaste aanstelling in de wacht te slepen. In samenwerking met de gemeente Rotterdam werkt Mainjobs op die manier aan het terugdringen van langdurige werkloosheid. Mainjobs beschikt over het SNA-keurmerk, waarmee het zich committeert aan het terugdringen van de risico’s voor de inlener en uitbesteder van werk. Hierop wordt periodiek gecontroleerd.

Drie jaar geleden besloot Mainjobs om ook het Charter Diversiteit te ondertekenen en zich op die manier te committeren aan een beter diversiteitsbeleid. Een focus hierbij ligt op de leeftijdsdiversiteit: men wil personeel uit een hogere leeftijdscategorie aantrekken, omdat oudere collega’s een positieve invloed kunnen hebben op de jongere werknemers. Die positieve benadering heeft er ook aan bijgedragen dat een aantal oudere werknemers nog steeds in dienst is.

 

Een tweede kans

Vanuit het gedachtegoed iets terug te willen doen voor de maatschappij faciliteert Mainjobs inwerktrajecten voor de bouwsector. Dit inwerktraject, waar een jongere werknemer wordt gekoppeld aan een oudere werknemer, duurt acht weken. Het zogenoemde ‘buddysysteem’ draagt eraan bij dat de oudere collega vakkennis en ervaring overdraagt aan de jongere werknemer.

Veel werkgevers zijn zich te weinig bewust van de specifieke kwaliteiten en expertise van oudere werknemers. Mainjobs heeft een medewerker van 62 jaar in dienst die niet meer in staat is zwaar fysiek werk uit te voeren. Het bedrijf maakt graag nog gebruik van zijn veertig jaar ervaring en zijn kwaliteiten: in de eigen praktijk- en theorieruimte leidt hij jongere werknemers op voor de steigerbouw. Hier ziet de ervaren collega erop toe dat hij de fijne kneepjes van het vak doorgeeft aan de nieuwe generatie. Hierna krijgt de jongere werknemer een jaarcontract, mogelijkheden tot opleiding en training en uitzicht op een vast contract. Mainjobs richt zich daarbij bewust op de groep jonge werknemers tussen de 25 en 35 jaar, omdat zij al enige ervaring hebben, de nodige fouten hebben gemaakt en vaak al wat meer vaste grond onder de voeten hebben.

Netwerk 010 Inclusief

Een van de knelpunten voor Mainjobs is het vinden van de juiste mensen. Als ondertekenaar van het Charter Diversiteit wil Mainjobs B.V. daarom op stedelijk niveau graag in contact komen met andere bedrijven en organisaties in de regio Rotterdam om kennis te delen, maar ook om te netwerken. Zo is bijvoorbeeld een wens van Mainjobs om via dit netwerk weer nieuwe kanalen te vinden om medewerkers te werven.

Back To Top