skip to Main Content

Op de foto v.l.n.r.: Yasmin Woltman (Maasdelta), Sophie Lacroix (Maasdelta)

Woningcorporatie Maasdelta neemt een divers en inclusief personeelsbestand als uitgangspunt en sluit zich aan bij het 010 Inclusief netwerk. Met 170 werknemers dragen zij zorg voor goede dienstverlening aan zo’n 16.500 mensen in de regio Rotterdam Rijnmond. Donderdag 20 mei vulden wij samen het plan van aanpak in en formuleerden doelstellingen voor de komende periode. Maasdelta is daarmee het eerste nieuwe netwerk lid.

In het plan van aanpak komt onder meer terug dat Maasdelta zich de komende tijd zal gaan richten op het samenstellen van een werkgroep diversiteit en inclusie, zich gaat inzetten op verjonging van het personeelsbestand in de organisatie en een betere doorstroom van talent naar de top. Ook zullen zij workshops organiseren met als doel het vergroten van bewustzijn op het gebied van diversiteit en inclusie. Op die manier streeft Maasdelta ernaar om als woningcorporatie een afspiegeling zijn van de diverse samenleving.

Welkom bij het netwerk!

Back To Top