Ga naar hoofdinhoud

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgt de genderverdeling in verschillende academische functies al jaren. De EUR ziet dat er een evenwichtige genderdiversiteit is onder PhD-studenten en assistent-professoren. Maar bij elke volgende stap in de academische loopbaan neemt de genderdiversiteit af; mannen zijn onevenredig meer vertegenwoordigd in de hogere functies. De EUR stelde vast dat er blijkbaar mechanismen zijn die de promotiekansen voor mannen en vrouwen ongelijk beïnvloeden. Daarom heeft de universiteit een beleidsmaatregel genomen om ervoor te zorgen dat in 2025 25 procent van de hoogleraren vrouwelijk is, tegenover slechts 14,5 procent in 2018. Dit volgt op een afspraak met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Deelname aan het programma stond bij alle faculteiten open voor alle vrouwelijke universitair (hoofd)docenten die de intentie hadden om in de komende jaren door te groeien. In totaal ontving de EUR 100 aanmeldingen. Alle kandidaten konden deelnemen aan het programma.

De EUR werkte met vier pijlers die bijdroegen aan de talentontwikkeling van individuen, maar die ook organisatieprocessen blootlegden:

1: Mentoring. De deelnemers werkten een jaar samen met een mentor. De keuze voor wie hun mentor zou zijn, lag bij de mentees zelf. De mentor mocht vanuit de universiteit komen, maar ook van daarbuiten.

2: Workshops. Deelnemers deden mee aan workshops die werden verzorgd door inspirerende rolmodellen binnen de organisatie. Deelnemers konden zelf onderwerpen aandragen, zodat de workshops aansloten bij hun behoeften. Aan de orde kwamen onder andere de thema’s: prioriteiten stellen en loopbaanmobiliteit, portfolio-ontwikkeling, onderhandelingsvaardigheden en evenwicht tussen werk- en privéleven.

3: Onafhankelijke feedback. Deelnemers kregen de gelegenheid hun portfolio of cv voor te leggen aan een commissie bestaande uit twee leden van buiten de organisatie en één intern lid. Zij gaven eenieder onafhankelijk advies over kansen op promotie op basis van de vooraf vastgestelde criteria van elke faculteit.

4: Financiële steun. Deelnemers konden naar aanleiding van het onafhankelijke advies financiële steun aanvragen om te helpen bij de volgende stap in hun carrière.

Naast het ondersteunen van individuen in hun loopbaan legde het initiatief ook een aantal aspecten op systeemniveau bloot, die de EUR kon oppakken. Het ging bijvoorbeeld om het inzichtelijk maken van geschreven én ongeschreven criteria voor promotie en het transparanter maken van procedures.

Mede dankzij het 25/25-initiatief heeft de EUR het doel om 25 procent vrouwelijke hoogleraren te hebben nu al bereikt. Inmiddels hebben zij hun doelpercentage verhoogd naar 35 procent in 2025.

De maatregel kan volgens de EUR goed in andere organisaties worden toegepast. De individuele onderdelen, maar vooral ook de combinatie van mentorschap, workshops, onafhankelijk advies en financiële steun zijn bij elke organisatie in te zetten en kunnen voor elke ondervertegenwoordigde groep in hogere posities worden ingezet.

Om deze redenen is het 25/25-initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam genomineerd voor de 010 Inclusief Award 2023 in de categorie groot bedrijf.

Back To Top