skip to Main Content

010 Inclusief werkt samen met RADAR. RADAR heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam een mkb-programma ontwikkeld om Rotterdamse ondernemers te ondersteunen bij het creëren van een inclusieve organisatie. RADAR biedt hierbij trainingen, ondersteuning en advies op maat aan.

Voor de ene mkb-ondernemer gaat het om het aantrekken en vasthouden van talentvolle werknemers, terwijl een ander beter wil aansluiten bij de behoeften van klanten en een derde ziet het als voorwaarde om innovatieve en creatieve teams samen te stellen. Ondernemers die streven naar een divers personeelsbestand en een inclusieve bedrijfscultuur doen dat vanuit een maatschappelijk belang, maar het helpt ze ook bij het halen van bedrijfsdoelstellingen.

Wil je als ondernemer aan de slag met diversiteit en inclusie, maar heb je nog geen concrete aanpak? Dan vind je bij RADAR gerichte ondersteuning. Met hun ruime ervaring als expertisecentrum op het gebied van gelijke behandeling en het bestrijden van discriminatie, helpen zij ondernemers om het gesprek in de organisatie aan te gaan en concrete stappen te zetten. Deze samenwerking vindt RADAR belangrijk, omdat mkb-bedrijven letterlijk in de wijken zitten en zo een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een inclusieve samenleving.

Neem een kijkje op de website van RADAR voor het volledige trainingsaanbod.

Back To Top