skip to Main Content

‘Aandacht, aandacht, aandacht en iedereen gelukkig’ , dat is het motto van Dura Vermeers HR-beleid. ‘We willen een bedrijf zijn waar mensen zich thuis voelen en kunnen ontplooien’, aldus het inmiddels 166-jarige bouwbedrijf, met wortels in Katendrecht. Dura Vermeer zet zich in voor diversiteit en inclusie in het bedrijf, in de sector en in de stad Rotterdam. Daartoe heeft het bijna drieduizend man tellende bedrijf intern onder meer een eigen vrouwennetwerk en het Bureau Social Return opgezet. HR-manager Alfred Boot en coördinator Bureau Social Return Mustafa al Shabaki, vertellen aan 010 Inclusief over wat Bureau Social Return betekent en in het verlengde hiervan over de unieke samenwerking met de UAF en de Hogeschool Rotterdam, waarbinnen statushouders met een technische achtergrond worden opgeleid tot de functie van BIM-engineer.

Motivatie van binnenuit
Waar het voor de een voelt als een verplichting, zet de ander zich vanuit een intrinsieke motivatie in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met een mooi woord ‘social return’. Dat laatste geldt voor Dura Vermeer, vertelt Mustafa. Die houding vormde de opmaat naar de oprichting van Dura Vermeers Bureau Social Return, een interne organisatie die zich bezighoudt met het aannemen van mensen met een afstand op de arbeidsmarkt op projecten, het sociaal inkopen van bijvoorbeeld groenvoorziening, parkeerregelaars, facilitair en beveiliging, het verbeteren van de positie van mensen met een afstand op de arbeidsmarkt door cursus en opleiding en het ontplooien van maatschappelijke activiteiten zoals eenzaamheids- en armoedebestrijding. Mustafa: ‘Deze vier pijlers sluiten naadloos aan bij het familiebedrijf dat Dura Vermeer is en waarin de mens centraal staat in het DNA van de organisatie.’

Mustafa merkt dat de inzet van social return voor veel bedrijven een manier van geld verbranden betekent, dat zit zo. Menig (overheids)opdrachtgever verplicht bij een aanbesteding de opdrachtnemer de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de uitvoering van het project. Bedrijven die het project worden gegund, huren op hun beurt veelal uitzendbureaus in om aan de verplichting te voldoen zonder dat zij deze doelgroep perspectief bieden op een baan. Mustafa: ‘Bij Dura Vermeer doen we dat anders. Wij bieden een duurzame situatie aan en geven zicht op een vaste baan. Dat vraagt veel inspanning, vandaar dat we het Bureau Social Return hebben opgericht.’ Het zaadje hiervoor is al in 2017 geplant en heeft vanaf 2020 , onder leiding van Mustafa en Alfred, een groeispurt doorgemaakt. ‘Het hebben van een afstand tot de arbeidsmarkt kent veel verschillende oorzaken. We maken daarbinnen geen onderscheid. Wij willen iedereen een kans geven’, aldus Mustafa.

‘Diversiteit is wanneer iedereen welkom is op het feestje, inclusie is wanneer je ook wordt uitgenodigd op de dansvloer. Maar hoeveel mensen komen naar het feestje als ze weten dat ze tóch niet op die dansvloer worden uitgenodigd?’

Samenwerking UAF en Hogeschool Rotterdam
Dat laatste geldt ook voor statushouders met een technische achtergrond Ook die krijgen bij Dura Vermeer een kans, dankzij een bijzondere samenwerking met de UAF (Stichting voor Vluchtelingstudenten) en de Hogeschool Rotterdam. Het verhaal gaat dat Job Dura, voorzitter Raad van Bestuur van Dura Vermeer tijdens een diner toevallig aan de praat raakte met een topfunctionaris op het gebied van vluchtelingenwerk. Het was in de tijd dat heel veel goed opgeleide Syriërs hun land ontvluchten vanwege de oorlog. Job Dura liet vallen dat hij zat te springen om goede arbeidskrachten met een technische achtergrond, waarop de UAF ter sprake kwam  Er volgde een toezegging voor een kennismaking en binnen een mum van tijd  kwam Dura Vermeer in het nieuws als bedrijf dat vluchtelingen hielp hun arbeidskansen op de Nederlandse markt te vergroten door hen op te leiden tot BIM-engineer. Personen die nog niet het juiste niveau haalden om aan de slag te gaan, werden naar de Hogeschool Rotterdam gestuurd om hun kennis bij te spijkeren. De functie van BIM-engineer, is een kruising tussen een technische- en een software-engineer. De samenwerking is succesvol en heeft zich ook uitgebreid naar andere bedrijven. Per jaar starten 25 – 30 statushouders aan het traject. Bij Dura Vermeer zijn inmiddels een fiks aantal van BIM-engineers met een vluchtelingachtergrond aan de slag of volgen een stage. Een deel vindt elders emplooi. Deze beroepsgroep speelt een belangrijke rol in de transitie naar virtueel bouwen voordat een daadwerkelijke paal in de grond is geslagen. Het doel is om hiermee faalkosten te voorkomen. De behoefte aan deze techneuten is groot maar hun aantallen zijn nog schaars op de arbeidsmarkt.

Dezelfde taal spreken
Een belangrijk onderdeel van het traject is de taal. Zoals bij veel bedrijven in Nederland is de voertaal op de werkvloer bij Dura Vermeer Nederlands. Dat heeft te maken met het feit dat het bedrijf alleen bouwactiviteiten in Nederland uitvoert. Het is daarnaast zeker ook van belang voor de veiligheid op de bouwplaats dat iedereen dezelfde taal spreekt. Daarentegen is Dura Vermeer zich ook van bewust dat wanneer zij de instroom van gevarieerd personeel, zoals de genoemde mensen met een migratieachtergrond, willen stimuleren, Engels ook tot de mogelijkheden zou moeten behoren. ‘Veel van ons technisch personeel heeft een Engelse masteropleiding gevolgd en moet ook met die taal een plek kunnen vinden binnen ons bedrijf’, aldus Alfred. Daarom wil Dura Vermeer in de nabije toekomst ook Engels sprekende medewerkers aannemen.

010 Inclusief
Dura Vermeer gelooft in een arbeidsmarkt waar plaats is voor iedereen en is daarom aangesloten bij 010 Inclusief. Daarom komt het bedrijf graag in contact met andere (bouw)bedrijven in Rotterdam om kennis, ervaringen en succesverhalen te delen.

Dura Vermeer heeft bijna 3.000 medewerkers in dienst en zet jaarlijks zo’n 1,5 miljard om. Het bedrijf behoort tot de top van de meest innovatieve en duurzame bouwbedrijven van Nederland. Het onderneemt veel activiteiten op het gebied van diversiteit en inclusie zoals:

  • Eigen jongerenclub (Jong Dura Vermeer)
  • Eigen vrouwennetwerk Eva
  • Instellen van een intern Bureau Social Return;
  • Uitvoeren van een periodiek medewerkerstevredenheidsonderzoek;
  • Monitoren van in- en uitstroom van medewerkers;
  • Uitvoeren van een uitgebreid diversiteitsonderzoek, waarbij de huidige situatie wordt gespiegeld aan de gewenste situatie;
  • Focussen op inclusie en pas daarna op diversiteit;
  • Lidmaatschap van Talent naar de Top, dat zich inzet voor diversiteit in de (sub)top;
  • Aangesloten bij TENT, dat zich inzet om vluchtelingen aan een baan te helpen;
  • Samenwerking met het UAF en de Hogeschool Rotterdam.

 

Back To Top