skip to Main Content

Als je personeelsbestand divers is, dus bestaat uit vrouwen en mannen, jongeren en ouderen, mensen met verschillende achtergronden en seksuele oriëntatie, dan profiteert je bedrijf daarvan. Voordelen zijn bijvoorbeeld:

  1. Meer kans op innovatie van jouw producten en diensten
  2. Betere aansluiting van producten en diensten op (nieuwe) klanten
  3. Beter bereik van nieuwe lokale markten
  4. Positiever imago van jouw bedrijf
  5. Beter aanpassingsvermogen en weerbaarheid bij nieuwe ontwikkelingen

Waarom werken aan meer diversiteit in het bedrijf?

De winst van diversiteit en inclusie is maatschappelijke winst: met een succesvol diversiteitsbeleid draagt je bedrijf bij aan kansengelijkheid, integratie en verbinding in de samenleving. Met andere woorden: aan een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Maar diversiteit heeft ook meerwaarde voor de bedrijfsvoering van jouw bedrijf.

Diversiteit, innovatie en weerbaarheid

Groepen die divers zijn, zijn productiever, creatiever en innovatiever, en hebben een hoger niveau van kritische analyse dan homogene groepen. Diversiteit is cruciaal voor innovatie en vooruitgang.[2] Maar diversiteit en inclusie in zijn algemeen zijn niet genoeg om innovatie te stimuleren. Ze zijn nodig in alle lagen van de organisatie, dus ook aan de top!

Diversiteit en inclusie in teams levert verschillende ervaringen, perspectieven en benaderingen voor het oplossen van complexe, niet-routinematige problemen op.[3] Het stimuleert innovatie als er een omgeving is waar ‘outside the box’-ideeën worden ingebracht en gehoord. Als minderheden ruim vertegenwoordigt worden en leiders waarde hechten aan verschillen, is er voor alle werknemers de ruimte om gehoord te worden .[4] Wanneer je bedrijf een veilige omgeving is voor werknemers wordt het ook weerbaarder in tijden van crisis. Een bedrijf dat innoveert, pioniert en flexibel is kan meegroeien met de ontwikkelingen van onze tijd.

Diversiteit en aansluiting bij doelgroep en doelmarkt

Met een divers en inclusief team sluit je beter aan bij je doelgroep. Wanneer je bedrijf een afspiegeling van de samenleving is ken je je klanten beter.[5]

In een TNO-onderzoek melden verschillende bedrijven dat een gemixt personeelsbestand de kwaliteit van het bedrijf of product ten goede komt. Ze geven bijvoorbeeld aan dat bij het aanbieden van diensten of producten aan etnisch-cultureel diverse doelgroepen, kennis van verschillende culturen onmisbaar is. Met een divers personeelsbestand haal je kennis en ervaring in huis om uiteenlopende doelgroepen te bereiken, je kunt een product of dienst gericht ontwikkelen, en de ingang naar verschillende  afzetmarkten beter vinden.[6]

Diverse teams kunnen nieuwe markten bij bedrijven vertegenwoordigen[7] en diverse klantenmarkten – zoals vrouwen, cultureel-etnische minderheden en LGBTQ+-gemeenschappen, beter benaderen. Deze klantengroepen hebben een steeds groter aandeel van het consumentenvermogen en zijn dus interessant voor bedrijven.

Diversiteit en een positief imago

Een divers personeelsbestand en inclusief bedrijfsklimaat zorgen ook voor een positief imago van een bedrijf. [8]

Het  hebben  van  goed  en  voldoende  personeel  is  voor  ieder  bedrijf  van  essentieel  belang. Als je open staat voor diversiteit onder  sollicitanten heeft dat het voordeel dat je voldoende medewerkers met de juiste kwalificaties kan aantrekken. De vijver waarin je vist is immers groter. Zo wordt de continuïteit van je bedrijf gegarandeerd en bereik je in veel gevallen de gewenste groei.[9] Wanneer een bedrijf een goed  imago heeft willen diverse talenten voor het bedrijf werken.

Een goed imago als werkgever die oog heeft voor diversiteit onder het personeel is ook voordelig bij het aanbieden van een product of dienst. En dat is weer gunstig voor de afzet. Bijvoorbeeld: de overheid, provincies en gemeenten zijn voor bedrijven vaak belangrijke klanten en vinden het belangrijk dat een bedrijf een divers personeelsbestand en inclusieve bedrijfscultuur heeft.[10]

Voordelen van diversiteit in de praktijk

Het project ‘Personeel met Voordelen’ is een initiatief van SER Diversiteit in Bedrijf dat zich onder andere heeft gericht op de effecten van het plaatsen van divers personeel binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb). Dit onderzoek toont de effecten van diversiteit in de praktijk aan. Eén van de doelen van dit project was het verkrijgen van inzichten in de werking en dilemma’s op het gebied van diversiteit en inclusie binnen het mkb.

Over de voordelen van een divers personeelsbestand zijn de deelnemende bedrijven redelijk eenduidig. Het overgrote deel (90%) geeft aan daarmee aantrekkelijker te worden voor ‘zo veel mogelijk talent’, 80% geeft aan dat het ‘goed voor het bedrijfsimago is’, en 40% koppelt deze voordelen aan een betere uitstraling op het sociaal-maatschappelijke vlak en aan een grotere toegankelijkheid voor nieuwe medewerkers uit diversiteitsgroepen. Dat diversiteit goed kan zijn voor teams en dus ook een zakelijke meerwaarde heeft, denkt rond 50% van de bedrijven. Eén bedrijf benadrukte uit ervaring dat een divers team een goede werksfeer creëert waardoor de resultaten voor opdrachtgevers ook beter zijn.[11]

Aan de slag

Het vraagt inspanning en doorzettingsvermogen voor je bedrijf en een leidinggevende om aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie. Maar de ervaring van veel bedrijven is dat het de moeite waard is en vruchten afwerpt. Ook voor jóuw bedrijf.

 

Wil je meer informatie over hoe je doelen opstelt op het gebied van diversiteit en inclusie? Bekijk de handreiking SMART doelstellingen

Bronnen

[1] Meer diversiteit op de werkvloer en in de top: Gewoon een kwestie van doen (Den Haag: SER 2019).

[2] Orlando Auciello, ‘Diversity drives innovation, excellence, and new discoveries’, MRS Bull 38 (2013) 590–591.

[3] Delivering through Diversity (McKinsey&Company 2018).

[4] Sylvia Ann Hewlett, Melinda Marshall en Laura Sherbin, ‘How Diversity Can Drive Innovation’, Harvard Business Review (2013) <https://hbr.org/2013/12/how-diversity-can-drive-innovation> [geraadpleegd 16 juni 2021].

[5] Meer diversiteit op de werkvloer en in de top: Gewoon een kwestie van doen.

[6] J. van der Wolk e.a., De meerwaarde van ethnische diversiteit : een serie casestudies onder mkb-bedrijven (TNO 2009).

[7] Delivering through Diversity.

[8] Ibid.

[9] Wolk e.a., De meerwaarde van ethnische diversiteit : een serie casestudies onder mkb-bedrijven.

[10] Ibid.

[11] Personeel met Voordelen: eindverslag (Den Haag: Diversiteit in Bedrijf (SER) 2020).

Back To Top