skip to Main Content

Op de foto: Griekse maaltijd op het hoofdkantoor van Witteveen+Bos

Witteveen+Bos heeft zich aangesloten bij het netwerk van 010 Inclusief. Het internationale advies- en ingenieursbureau heeft een grote vestiging op Blaak. Zij helpen wereldwijd klanten bij het duurzaam oplossen van complexe uitdagingen van deze tijd. Dit betekent oplossingen voor de maatschappij, maar ook voor kansen en talentontwikkeling van de medewerkers.

Het bedrijf is aan de slag met diversiteit en wil in de komende periode toewerken naar een personeelsbestand dat zoveel mogelijk aansluit op de maatschappij,  in alle geledingen van het bedrijf. Tevens willen zij inzetten op Inclusiviteit en shared impact. Witteveen+Bos heeft deze ambities omgezet in een plan van aanpak bij 010 Inclusief. Dit plan is een leidraad bij het formuleren van realistische doelstellingen en het selecteren van de juiste aanpak om die te bereiken.

Wil jouw bedrijf ook aansluiten bij het netwerk van 010 Inclusief en aan de slag met diversiteit en inclusie? Klik dan hier.

Back To Top