skip to Main Content

“Voor kinderen maakt het niet uit welk geslacht iemand heeft of van wie iemand houdt…”

Monique sprak over vooroordelen die er zijn bij mannen in de kinderopvang. De zorgende man wordt vaak als niet-masculien gezien en soms zelf geseksualiseerd. Deze uitdagingen spelen voornamelijk voor mannen die werkzaam zijn met jongere doelgroepen, zoals baby’s en peuters.

Kinderopvang Mundo sluit zich aan bij het 010 Inclusief netwerk, omdat zij bij willen dragen aan een cultuuromslag waarin vooroordelen over mannen in een zorgende rol niet langer een negatieve invloed hebben op genderdiversiteit in het personeelsbestand in de zorg en welzijn sector. Dit gaan zij doen door samen met 010 Inclusief een plan van aanpak op te stellen dat zich zal richten op de diversiteitsdimensie gender.

Wil jouw organisatie ook samen met 010 Inclusief werken aan een divers personeelsbestand en inclusieve bedrijfscultuur, neem dan contact op met één van de kwartiermakers.

Back To Top