skip to Main Content

Nationale Nederlanden: “Omarm het volledige spectrum van de mensheid.”

 

Steeds meer bedrijven zien de meerwaarde van een gemêleerd personeelsbestand. Zo ook financiële dienstverlener Nationale Nederlanden Group (NN Group). Het bedrijf is het sterkst wanneer dit het volledige spectrum van de mensheid omarmt, ongeacht hoe mensen eruitzien, waar ze vandaan komen of van wie ze houden. Voor NN Group is het bevorderen van brede diversiteit belangrijk. Dit geldt voor verschillende dimensies van diversiteit. Een brede kijk helpt in het effectieve streven naar diversiteit en inclusie. Verschillende medewerkersnetwerken binnen NN Group, die zich onder andere toespitsen op gender, leeftijd en neurodiversiteit, geven hier blijk van. Gerry Boer-de Faria, Senior HR Generalist bij NN Group: “Deze netwerken bieden een manier om collega’s te verbinden en bij het bedrijf te betrekken.”

 

 

Doelgericht werven

Het streven naar diversiteit en het binnenhalen van het beste talent strookt nog weleens niet met elkaar, merkt ook NN Group. Om een inclusieve werkgever te zijn, beperkt NN de reikwijdte dan ook niet tot bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke beperking uit het doelgroepenregister. Het bedrijf kijkt naar de hele bandbreedte van arbeidsvermogen: lichamelijke beperking, psychische condities, maar ook neurodiversiteit: het hebben van een andere ‘bedrading’ van het brein. Neurodiversiteit is bijvoorbeeld gerelateerd aan mensen met dyslexie of ADHD.

Het aannemen, opleiden en actief ondersteunen van ‘neurodiverse’ medewerkers zorgt voor de meest loyale, betrokken en dankbare medewerkers met een verfrissend nieuw perspectief.”

Het vergt aanvankelijk meer inspanning om iemand met autisme aan te nemen en op te leiden, en vraagt actieve ondersteuning van een jobcoach. Hoe doet NN Group dat? Gerry Boer-de Faria vraagt aandacht en creëert bewustwording voor het feit dat er op de arbeidsmarkt een onwenselijk onderscheid wordt gemaakt tussen mensen met en zonder een neurodivers profiel. Leidinggevenden worden regelmatig geïnspireerd om met mensen met een neurodivers profiel in contact te komen. NN Group heeft verder een recruiter in huis wiens taak is om gericht mensen uit deze diversiteitsgroep te werven. Daarbij werkt de recruiter nauw samen met verschillende partijen die zich bezighouden met het bemiddelen tussen mensen met verminderd arbeidsvermogen en NN Group.

 

Meer vrouwen in de bedrijfstop

Een ander speerpunt voor NN Group is genderdiversiteit: een goede balans tussen mannen en vrouwen binnen alle organisatieschalen. Zo streeft het bedrijf naar minimaal 40 procent vrouwen in senior managementposities in 2023. NN Group wil vrouwelijk talent binnen het bedrijf laten groeien door ‘female empowerment’ op verschillende manier onder de aandacht te brengen. Zo organiseert het zowel in- als extern activiteiten om met elkaar te spreken over uitdagingen, kennis en ervaringen te delen, te inspireren en om met andere vrouwelijke leiders in contact te komen. Veertien vrouwen vanuit verschillende Nederlandse bedrijfsonderdelen binnen NN Group hebben hun krachten gebundeld en organiseren onder de naam ‘14 enthousiaste dames, één missie’ verscheidene activiteiten rondom genderdiversiteit en empowerment.

 

Een man in een ‘vrouwenberoep’

Mannen in een ‘vrouwenberoep’  en vrouwen in een ‘mannenberoep’ leveren vaak nog gefronste wenkbrauwen op. Dat blijkt ook uit het verhaal van Jürgen Behrens, sinds 1999 werkzaam bij NN Group. Hij begon zijn carrière als assistent accountmanager, maar vond na tien jaar dat zijn talenten toch lagen bij de secretariële zaken. “Ik ben geselecteerd op mijn talent en niet op mijn achtergrond”, aldus Behrens. Voor veel mensen is het secretaressevak een ‘vrouwenberoep’. Binnen het managementteam van NN Group kwam het gesprek over diversiteit en inclusie op gang na de dood van George Floyd en de opgang van Black Lives Matter. “Deze gesprekken, waarbij je het met elkaar hebt over onbewuste vooroordelen, hebben eraan bijgedragen dat er meer bewustzijn is en actiever wordt ingezet op diversiteit”, aldus Behrens.

 

 

 

 

 

Back To Top