skip to Main Content

Op de foto: Dave Maasland, CEO ESET Nederland 

ESET Nederland heeft zich aangesloten bij het netwerk van 010 Inclusief. Het internationale cybersecurity bedrijf, dat een hoofdkantoor in Sliedrecht heeft, tekende vorig jaar het Charter Diversiteit. Zij bouwen aan een veiligere technologische omgeving voor iedereen om van te genieten met ethische en gepassioneerde mensen. Zij doen dit door in te zetten op educatie, onderzoek en ontwikkeling.

ESET Nederland heeft ruim zestig medewerkers en wil zich in de komende periode richten op het vergroten van diversiteit en inclusie. De focus ligt daarbij op de dimensie arbeidsvermogen. Het bedrijf wil gerichter mensen met verminderd arbeidsvermogen aannemen en de bedrijfsvoering daarop toerusten.

ESET Nederland heeft deze ambities omgezet in een plan van aanpak bij 010 Inclusief. Dit plan is een leidraad bij het formuleren van realistische doelstellingen en het selecteren van de juiste aanpak om die te bereiken.

Wil jouw bedrijf ook aansluiten bij het netwerk van 010 Inclusief en aan de slag met diversiteit en inclusie? Klik dan hier.

Back To Top