skip to Main Content

Antes is toegetreden tot het 010 Inclusief netwerk. Zij hebben samen met 010 Inclusief het plan van aanpak ingevuld. In dit plan heeft Antes doelen opgesteld om te werken aan diversiteit en inclusie binnen de organisatie. De cliënten van Antes zijn een afspiegeling van de Rotterdamse samenleving. Iedere cliënt heeft een unieke achtergrond, en daarmee ook unieke behoeften. Antes gelooft dat zij met een divers personeelsbestand beter aan kunnen sluiten bij al deze behoeften.

We hebben Antes gevraagd zich even voor te stellen:

 

Wie zijn jullie?

Antes is specialist in psychiatrie en verslaving. Antes biedt mensen met psychische problemen de juiste zorg, op het juiste moment, zo intensief als noodzakelijk maar niet langer dan nodig. Wij nemen daarbij het herstel van onze cliënten als uitgangspunt. Ook beperken wij de ernstige gevolgen van een psychische aandoening tot een minimum. Dit zorgt ervoor dat onze cliënten weer op eigen kracht verder kunnen, naar eigen wensen sociale relaties kunnen aangaan en kunnen participeren in de samenleving.

Samen met de cliënt en diens naastbetrokkenen werken wij aan het hervinden en behouden van de regie over het leven. Iedere cliënt heeft een unieke sociale en culturele achtergrond, omgeving, persoonlijkheid en behoeften. We gaan uit van de kracht, mogelijkheden en wensen van de cliënt en zijn omgeving.

 

Waarom wil Antes zich inzetten voor meer diversiteit en inclusie?

Antes erkent, waardeert en benut de verscheidenheid en diversiteit van onze mensen om toe te werken naar een inclusievere werkomgeving. Een omgeving waar alle (toekomstige) collega’s en cliënten tot hun recht komen en zich thuis voelen, ongeacht geslacht, genderidentiteit, leeftijd, seksuele geaardheid, levensbeschouwing, etniciteit en mentale of fysieke gesteldheid.  Als je bij ons werkt, kun je zijn wie je bent. Antes wil een werkomgeving bieden waar iedereen meedoet en niemand wordt uitgesloten.

Om onze ambities waar te maken en inclusiever te worden, hebben wij de werkgroep Antes Diversiteit & Inclusiviteit in het leven geroepen. De werkgroep bestaat uit collega’s die dit onderwerp een warm hart toedragen en zich willen inspannen voor een inclusief werkklimaat binnen onze organisatie.

Back To Top