Arbeidsdiscriminatie is nog steeds een hardnekkig probleem

 In #010stories

Carlos Goncalves, is een van de initiatiefnemers van het Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie.

20 jaar geleden werd hij, mede doordat hij zelf als jongeman aanliep tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, actief in de politiek. Er moest iets gedaan worden tegen dit probleem! Want als je uitgesloten wordt van de arbeidsmarkt wordt je ook uitgesloten van participatie in de samenleving.

Iedereen die in de samenleving actief is zou zich aangesproken moeten voelen om dit probleem op te lossen!

Recommended Posts